За нас

Фондацијата е невладина, непартиска и непрофитна организација од добротворен и хуманитарен карактер и дејност која се основа заради остварување и заштита на образовни, социјални, научни и хуманитарни права и интереси во согласност со Уставот и Законите.

повеќе >>

Новости

Мисија и визија

Нашите мисија и визија се:

Мисија

Ѓорѓија Џорџ Атанасоски иако долго време е одвоен од својата родна земја никогаш не ја изгуби љубовта и почитта према неа. За него традициите на Македонскиот народ се духовна гордост и претставуваат продолжување на Македонската историја и култура.

Визија

Фондацијата Ѓорѓија Џорџ Атанасоски (ФЃЏА) е приватна фондација која дава грантови и води оперативни програми. Преку реализирање на мисијата на фондацијата нејзиниот основач сака да го зачува македонскиот идентитет, интегритет, достоинство и историско наследство на нашата Татковина.

повеќе >>