Новости

alt

Основач

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е роден на 18 февруари 1952 година во село Марул, Прилепско. Безгрижното и весело детство поминато низ атарите на селото Марул, за Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски претставува незаборавно време на еден пријатен период од неговиот животен тек. Во 1962 година семејството Атанасоски се сели во Прилеп, каде Ѓорѓија го завршува основното образование.

повеќе >>
alt

Акт на основање

Целта за основање на ФОНДАЦИЈАТА ЃОРЃИЈА ЏОРЏ АТАНАСОСКИ е заштита, обнова, унапредување и промоција на македонското историско, национално, културно и духовно наследство и богатство, во Македонија и во светот и подршка и развој на граѓанското опшество , едукација на млади од секоја област,организирање на јавни дебати и трибини , хуманитарни активности преку собирање средства и нивно насочување кон одредени сегменти во општеството кои се од интерес за пошироката јавност, како што се хуманитарни активности, образование и животна средина, стипендирање и подржување на талентирани студенти од било која област.

повеќе >>
alt

Статут

Фондацијата е невладина, непартиска и непрофитна организација од добротворен и хуманитарен карактер и дејност која се основа заради остварување и заштита на образовни, социјални, научни и хуманитарни права и интереси во согласност со Уставот и Законите.

повеќе >>