Новости

Цели на фондацијата

Ѓорѓија Џорџ Атанасоски

Целта за основање на ФОНДАЦИЈАТА ЃОРЃИЈА ЏОРЏ АТАНАСОСКИ е заштита, обнова, унапредување и промоција на македонското историско, национално, културно и духовно наследство и богатство, во Македонија и во светот.

повеќе >>

Мисија на фондација "Ѓорѓија Џорџ Атанасоски"

Ѓорѓија Џорџ Атанасоски иако долго време е одвоен од својата родна земја никогаш не ја изгуби љубовта и почитта према неа. За него традициите на Македонскиот народ се духовна гордост и претставуваат продолжување на Македонската историја и култура. Негов стремеж е независна, слободна, суверена и демократска Република Македонија. Атанасоски смета дека владеење на правото, почитување на човековите слободи и права, економскиот развој, толеранција за различностите, се столбови на кои треба и мора да опстојува модерната Македонска Република.

повеќе >>

Визија на фондација "Ѓорѓија Џорџ Атанасоски"

Фондацијата Ѓорѓија Џорџ Атанасоски (ФЃЏА) е приватна фондација која дава грантови и води оперативни програми. Преку реализирање на мисијата на фондацијата нејзиниот основач сака да го зачува македонскиот идентитет, интегритет, достоинство и историско наследство на нашата Татковина.

повеќе >>