Новости

Зголемување на свеста кај Македонците за зачувување на македонсаката историја. Во овој проект ќе можат да аплицираат сите ученици од основните и средните училишта низ Македонија.
Проект кој ќе биде наменет за зајакнување на националниот идентитет кај македонците кои живеат во Македонија, но и надвор од границите на својата татковина.
Четири портали кои ќе бидат поддржани со цел да се обезбеди пристап до точни и непристрасни информации, плурализам и неопходна инфраструктура за Македонците од Дијаспората.
Заштита на Македонското сонце од Вергина како историски бренд и многу важно наследство за Македонскиот народ.
Организации кои ќе работат на полето на меѓународната политика -„Ораторска вечер“, ставови и решение за одбрана на македонскиот идентитет и име во спорот за името со Грција